Privacy Policy

Instafilm verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen. In dit artikel vindt u meer informatie over de behandeling van de gegevens die u ons toevertrouwt. Het betreft in dezen gegevens –al dan niet via het gebruik van cookies - die ons automatisch worden toegestuurd en/of gegevens die worden verstuurd via contact-, registratie- en/of aanmeld-formulieren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Door uw gebruik van Instafilmkunnen cookies op uw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen.Deze cookies bevatten informatie die alleen doorInstafilm ontcijferd wordt, uitsluitend en alleen op het moment dat u onze website bezoekt. Cookies vergemakkelijken de navigatie op onze site. Het staat u vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen, meestal te vinden onder het menu "Extra" (Internet Explorer), “Instellingen” (Google Chrome) of "Voorkeuren" (Firefox). Cookies van Instafilm kunnen uw computer of de bestanden die op uwcomputer staan niet beschadigen.

Voor onze statistieken registreren wij ook automatisch uw TCP/IP-adres, merk, versie en specificaties van uw browseralsook de laatst bezochte webpagina.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Instafilm zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen - zogenaamde “third party cookies” – geplaatst op uw computer/ apparaat.

Directe marketing

Google Analytics

Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van Instafilm, maakt Instafilm gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een cookie op uw computer/apparaat aan de hand waarvan uw gebruik van Instafilm wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Instafilm verstrekt. Instafilm verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen op de website doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

Profielgegevens

Als u gebruik wilt maken van onze dienst, dient u een persoonlijk profiel aan te maken. Wanneer u een dergelijk profiel creëert, wordt aan u gevraagd om bepaalde informatie over uzelf in te vullen. Niet alle gegevens dient u verplicht te verstrekken, alleen uw voornaam, achternaam, wachtwoord en e-mailadres zijn verplicht. Handelt u namens een bedrijf? Dan zijn de bedrijfsnaam, btw-nummer en adres eveneens verplicht.Het gecreëerde profiel bevat de gegevens die u hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het profiel en later ook de gegevens die Instafilm verzamelt over uw gebruik van de dienst alsook gegevens die u later zelf toevoegt. U kunt ook een Profiel aanmaken en inloggen op de website door middel van een sociaal media account, zoals uw Facebook account. Instafilm verkrijgt dan ook bepaalde informatie vanuit deze sociale media account zoals uw gebruikersnaam.

Social plug-ins

Via Instafilm wordt toegang geboden tot Facebook, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug-in kunt ufilmpjes met anderen delen. Via de social plug-in worden door derde partijen cookies op uw computer geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Doeleinden

Instafilm zal informatie over uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Misbruik

Als onverhoopt blijkt dat u misbruik maakt van onze diensten door bijvoorbeeld herhaaldelijk niet op tijd te betalen of ongepaste content aanlevert, zal Instafilm uw uw profiel tijdelijk blokkeren of zelfs verwijderen. Instafilm zal in dat geval uw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat er weer misbruik kan worden gemaakt van onze diensten.

Promoties

Wij bieden u soms de mogelijkheid om deel te nemen aan speciale promoties of spaaracties waarvoor we aanvullende informatie van u nodig hebben. Al deze informatie wordt gekoppeld aan uw account en in de eerste plaats gebruikt om u deze diensten goed te kunnen aanbieden.

Beoordeling

Als er gebruik wordt gemaakt van de diensten van Instafilm, word u gevraagd om onze dienstverlening te beoordelen zodat wij weten of u tevreden bent of een klacht hebt die we kunnen rechtzetten. Deze informatie wordt na het afronden van uw bestelling opgeslagen.

Bescherming

Instafilm zal passende organisatorische en technische maatregelen nemen om uw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Minderjarigen

Voor minderjarigen gelden er wettelijke regels voor het gebruik maken van de diensten van Instafilm. Mocht u nog geen 18 jaar oud zijn, dient er toestemming van een ouder of voogd te zijn alvorens er een profiel wordt aangemaakt. Heeft u deze toestemming niet, dan mag er geen gebruik worden gemaakt van Instafilm.

Gebruik van uw gegevens buiten de EU

Instafilm kan gebruik maken van derden om uw (persoons)gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy. Deze derde partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of er kunnen servers zich bevinden buiten de Europese Unie. De privacybescherming kan daar van een afwijkend niveau zijn dan in Nederland. Door gebruik te maken van van de diensten van Instafilm geeft u toestemming voor gebruik van uw gegevens door derden buiten de Europese Unie. Instafilm staat garant dat deze informatieopslag altijd in overeenstemming is met de wet.

Wetsbepalingen

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in de Europese Unie: * De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Mocht dit gebeuren, worden deze wijzigingen via de website van Instafilm bekend gemaakt. Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met info@instafilm.nl